Lataa...

Sanastoharjoitukset

 

Kasvun ja osallisuuden edistäminen

 • Varhaiskasvatuksen ja lasten hoidon materiaalia

 

Digipäiväkoti

 • Päivä päiväkodissa (Thinglink)
 • Ammatillisia ja kielen tehtäviä, jotka auttavat eteenpäin lähihoitajan opintopolulla
 • Paljon erilaisia harjoituksia ja videoita (mm. Kahoot, H5P, Quizlet)

 

Varhaiskasvatuksen sanastoa

 • Sanasto-ja rakennetehtäviä varhaiskasvatuksen alueelta

 

Esimerkkipäivä päiväkodissa

 • Pdf-tiedosto, jota täytetään digitaalisesti
 • Harjoitellaan keskivertopäivän kulkua (kuvitetaan tiedosto papunet-kuvilla)
 • Kirjoitetaan: ”mitä lapsi tekee” ja ”mitä aikuinen silloin tekee”.
 • Harjoitellaan myös kertomista: ”mitä olemme tänään tehneet”.

 

Verbin -mAlla- ja -en-muoto

 • Miten lapsi liikkuu? Verbimuodolla ilmaistaan tapaa (-mAllA, –en)
 • Word-tiedosto (muokattavissa)

 

Leikin ohjaamisen suunnittelu

 • Word-tiedosto
 • Kaavake, jonka avulla voidaan vetää leikki
 • Eri vaiheet ovat eri väreillä (esimerkiksi koolle kutsuminen, aloitus, ohjeen antaminen, kannustaminen)
 • Valmiita lauseita käytettäviksi
 • Tilaa muistiinpanoille

 

Vastasyntyneen hoito

 • Sanasto- ja rakennetehtäviä vastasyntyneen hoidosta

 

Vauvan hoito

 • Sanasto-ja rakennetehtäviä vauvan hoidosta

 

Hyvinvointi, varhaiskasvatus ja sosiaalityö -sanasto

 • Pdf-muotoinen sanastomateriaali maahanmuuttajille

 

Sanastoharjoitukset laulujen ja lorujen avulla (papunet)

Laulut kuvakortteina
Kuvitetut lorut

 

Varhaiskasvatuksen sanastoharjoituksia

 • 9 erilaista sanastoharjoitusta, joissa harjoitellaan päiväkodissa tarvittavaa sanastoa
 • samalla opitaan leikkejä, joita voidaan hyödyntää työpaikalla
 • sisältää valmiit kuvakorttimateriaaliaalit tulostettaviksi ja laminoitaviksi
 • vaatteet
 • ruokailu
 • leikkivälinekuvat
 • hyödynnetään myös käsinukkeja ja videolinkkejä

 

viikkokirje varhaiskasvatuksessa – tehtävä

 • Kirjoitusharjoitus viikkosuunnitelman pohjalta, jossa opiskelijat kertovat, mitä lapset ovat tehneet ja miksi.

 

Soitto työpaikalle

 • Valmiita lauseita soiton avuksi

 

Turvallisuussanastoa

 

Hyvinvointi ja toimintakyky

 • Hoidon ja kuntoutumisen materiaalia

 

Sairaala-alan sanastoa. (edu.fi, potilashuone)

 • Harjoitukset tehdään tietokoneella.
 • Sisältää myös kuunteluharjoituksia.
 • Sanastoharjoitukset eivät ole kovin vaikeita ja samat harjoitukset voi tehdä myös englanniksi.

 

Haavanhoito

 • PDF-muotoinen sanastoharjoitus
 • Sanoja liittyen ihovaurioihin, haavoihin, hoitoon ja välineisiin.
 • Sisältää substantiiveja, verbejä, adjektiiveja
 • Melko haastava sanasto

 

Hoito ja huolenpito

 • Vaikea sanasto.  Opiskelija tarvitsee paljon opettajan apua, kun opiskelee sanastoa.
 • Vaatii tulostetun version, ei voi kirjoittaa nettiversiossa.

 

Hoito ja huolenpito, Kotisuomessa.fi

 • Runsaasti monipuolisia harjoituksia teemasta hoito ja huolenpito. Sekä sairaanhoitajille että lähihoitajille.

 

Kansansairaudet

 • Runsaasti monipuolisia harjoituksia Suomen kansansairauksista (verenpaine, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, diabetes ja rintasyöpä).

 

Kansan- ja pitkäaikaissairaudet

 • PDF-muotoinen sanastoharjoitus liittyen sairauksiin ja hoitoon
 • Sisältää substantiiveja, verbejä, adjektiiveja, ajan ilmaisuja
 • Melko haastava sanasto

 

 Kuntoutuksen tukeminen

 • Vaikea sanasto. Opiskelija tarvitsee paljon opettajan apua, kun opiskelee sanastoa.
 • Vaatii tulostetun version, ei voi kirjoittaa nettiversiossa.

 

Kuntoutumisen tukeminen, Kotisuomessa.fi

 • Runsaasti monipuolisia harjoituksia teemalla kuntoutumisen tukeminen.

 

Lääkehoito

 • PDF-muotoinen sanastoharjoitus
 • Sanoja liittyen lääkkeisiin, lääkemuotoihin ja antotapoihin, hoitoon ja välineisiin
 • Sisältää substantiiveja, verbejä, määrän ja ajan ilmaisuja
 • Melko haastava sanasto

 

Lääkehoidon välineiden nimiä (lauseissa)

 • PowerPoint-tiedosto
 • Lääkehoidon välineiden nimiä taivutettuina sekä erilaisissa lauseyhteyksissä

 

Lääkehoidon sanastoa TESTIT

 • Testejä sanastosta ja lauseista (Lääkehoidon välineiden nimiä PowerPoint-tiedostossa)
 • Näkökulmana, mitä hoitaja tekee välineellä

 

Ensihoito, Kotisuomessa.fi

 • Runsaasti monipuolisia harjoituksia ensihoitoon liittyen.

 

Digimummo, Kotisuomessa.fi

 • Runsaasti monipuolisia harjoituksia vanhustyöhön.

 

Vanhusten kotihoito ja huolenpito

 • Vaikea sanasto.  Opiskelija tarvitsee paljon opettajan apua, kun opiskelee sanastoa.
 • Vaatii tulostetun version, ei voi kirjoittaa nettiversiossa.

 

-ttAA-verbit. Tietoa ja testejä

 • Verbillä ilmaistaan tuntemusta (janottaa, nukuttaa)
 • Word-tiedosto (muokattavissa)
 • Verbimuodon muodostaminen ja käyttö lauseissa
 • Sisältää mm. puhumisharjoituksen parin kanssa

 

Käskyjen pehmennyskeinoja. TIETOA ja TEHTÄVÄ

 • Miten kehottaa / ohjata asiakasta hienotunteisesti

 

Yleinen ammattisanasto

Sosiaaliturva

 • Sanasto- ja rakennetehtäviä sairastumiseen liittyvästä sosiaaliturvasta

 

Sosiaalialan selkokielinen sanasto

 • Mukana sosiaalialan sanoja ja termejä.

 

 Lähihoitajien kielituki

 • Sanastoharjoituksia perussanoista.
 • Jokaisessa kohdassa on ensin keskustelu, sen jälkeen sanasto ja lopuksi kuvia.
 • Sopii hyvin itseopiskeluun.

 

Lääketieteen termejä.

 • Ei selkokielinen sanasto.

 

Artikkelitehtäviä maahanmuuttajataustaisille

 • Luetun ymmärtämistä sekä artikkeleihin liittyviä sanasto- ja rakennetehtäviä maahanmuuttajataustaisille lähihoitajaopiskelijoille.
 • Haastava.

 

Lähihoitaja, Mai 

 • Tekstimäisiä harjoituksia sanaston ja kevyesti myös sisällön opiskeluun.

 

Materiaalia koulunkäynninohjaajille

Harjoituksia koulunkäynninohjaajille, Kotisuomessa.fi

 • Monipuolisia harjoituksia koulunkäynninohjaajille.

 

Koulutus Suomessa

 • Sanastoharjoituksia liittyen peruskouluun, koulun toimintaan ja opintojen suunnitteluun.

 

← Takaisin