Lataa...

Materiaalia opetukseen

 

Paljon tukimateriaalia opetukseen

Mm.

 • Lähihoitajien suomen kielen tukipaketti
 • Sairaala-alan sanastoharjoituksia
 • Selkokielinen suomalaisen sosiaali- ja terveyshuoltojärjestelmän esittely
 • Lähihoitajien sanasto (suomi-venäjä)

 

Kuvasanakirja – pdf

 • Kuvasanakirja sosiaali- ja terveysalalle. Kuva + sanat (suomi, ruotsi ja englanti).

 

Tulostettava kuvasanakirja – pdf

 • Tulostettava kuvasanakirja sosiaali- ja terveysalalle. Kuva + sanat (suomi, ruotsi ja englanti).

 

Suomalaiset potilas- ja vammaisjärjestöt

 • Linkkilista (Wikipedia; lista on laaja mutta ohjaa Wikipedian artikkeleihin)

 

Näkövammaisten liitto ry

 • Tietoa näkövammasta.

 

Perustutkinnon näyttötutkinnon perusteet selkokielinen materiaali

 • Mm. ammatilliset tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset.

 

Ensiapu selkokielellä

 • Mm. ensiaputilanteessa toimiminen.

 

Matematiikan kartoitus

 • Kartoituksesta saa tiedon matematiikan perusvalmiuksista.

 

Aseptinen työskentely: Viisi muistisääntöä hyvään käsihygieniaan

 • Juliste: Missä vaiheissa ja miksi hoitaja pesee kädet (perushoitotyö)

 

Heidi Sippola, Nuppu-Maria Tuononen, Anu Mustonen: Hoidetaan suomeksi (kirja)

 • Suomen kielen oppimateriaali maahanmuuttajille terveys- ja hyvinvointialalla. Soveltuu myös suomen kielen opintoihin lähihoitajan valmistavissa opinnoissa.

 

Kasvun ja osallisuuden edistäminen päiväkodissa

 

Ohjaava puhetapa

 • Harjoituksessa käännetään kiellot ohjeiksi

 

Opetustoimen palvelut

 • Ryhmätehtävä palvelujärjestelmästä

 

Kasvatustyylitehtävä

 • Draama – ja keskustelutehtävä kasvatustyyleistä

 

Tehtävä tunne-sanoista

 • Lapsen tunnetaitojen tukemisen tehtävä

 

ohjatun toiminnan suunnittelu -tehtävä

 • Selkokieliset ohjeet suunnitelmalliseen työskentelyyn varhaiskasvatuksessa

 

Tehtävä näyttökriteereistä

 • Selkokielisessä tehtävässä avataan niitä vaatimuksia ja tehtäviä, joita työelämäjaksolla päiväkodissa arvioidaan.
 • Tehdään opettajajohtoisesti tai pienryhmissä
 • Esimerkit näyttökriteeritehtävään

 

Käsitebingo

 • Kerrataan kasvun ja osallisuuden edistämisen käsitteitä

 

väittämiä oppimisesta

 • Kertaustehtävä lapsen oppimisesta

 

Itsenäinen tehtävä leikistä

 • Kotitehtävä leikistä eri ikäisenä ja leikin merkityksestä.
 • Tehtävän avulla voidaan tutustua eri maiden leikkeihin.

 

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen

 

Tehtävä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemisen näyttökriteereistä

 

← Takaisin