Lataa...

Tutormalli ammatilliseen koulutukseen tutustumiseen

Mallin tarkoitus on helpottaa ammatilliseen koulutukseen tutustumista ennen opiskelemaan hakeutumista. Näin pyritään helpottamaan urasuunnittelua jo varhaisessa kotoutumisen vaiheessa tai muussa elämän nivelvaiheessa. Tavoitteena on polkujen nopeuttaminen kohti työelämää. Malli toimii niin kotoutumiskoulutuksesta aloille lähteville kuin peruskoulunsa päättäneillekin.

Mallissa ammatillisen koulutuksen ryhmästä valitaan ns. tutor-opiskelija, joka opastaa alaan tutustujaa. Näin pyritään tekemään vierailusta tutustujalle miellyttävämpi ja toisaalta helpottamaan opettajien työtä, kun heidän ei tarvitse kantaa huolta tutustujasta tutustumisjakson aikana. Tutustujan kannalta tutustuminen on mielekkäämpi, koska tutor on hänen tukenaan eikä hänen tarvitse huolehtia siitä, ymmärtääkö hän itse, mitä täytyy tehdä tai mitä ympärillä tapahtuu. Tutor kertoo ja auttaa, kun opettajalla on oma opetuksensa tehtävänään.

Mallissa on siten huomioitu kolme eri näkökulmaa: tutustujan, tutorin ja kouluttajan.

Tutustuja:

Tutustumisen järjestäjä ilmoittaa tutustujalle ajan ja paikan, johon hänen on tutustumista varten tultava. Lisäksi tutustujalle annetaan etukäteen tehtävämateriaali, johon hän voi tutustua rauhassa. Tehtäviin hän vastailee tutustumisen aikana tai sen jälkeen. Materiaali on Salpauksessa sekä paperisena että sähköisenä lomakkeena, joten tutustuja voi täyttää sitä itse haluamallaan tavalla. Tutustujan materiaali

 

Tutor:

Tutorille annetaan aika ja paikka, jossa hän tapaa tutustujan. Tutor on siis vastaanottamassa tutustujaa, kertoo hänelle päivän kulkua ja vie mukanaan omille oppitunneilleen tai top-paikkaansa. Tutor saa etukäteen ns. tutorpassin, jonka avulla hän pohtii omalle alalleen keskeisiä asioita. Passissa määritellään, mitä tutustujalle tulisi kertoa alasta sen lisäksi, että tutustuja seuraa opetusta. Näin tutustuja saa parhaan kuvan alasta ja siellä opiskelusta. Tutorointipassi

 

Kouluttaja:

Kouluttaja huolehtii tutustumisen esivalmisteluista eli antaa ajat ja paikat tutustujalle (tai hänen yhteyshenkilölleen) ja tutorille. Lisäksi kouluttajan tehtävään kuuluu tutorin valitseminen ja hänen ohjeistamisensa passin avulla. Tutustujalla olevan tehtävän tarkoitus on paitsi toimia oppimispäiväkirjana, toimia ns. raporttina tutustujan lähettävälle taholle ja tuottaa palautetta alan kouluttajille. Sähköinen lomake palautuu suoraan kouluttajalle ja tuottaa siten tietoa siitä, olisiko tutustuja mahdollinen tuleva opiskelija ja miten ala toisaalta näyttäytyy ulospäin eli esim. tutustujalle.

← Takaisin