Lataa...

Haasteita ja ratkaisuja, caset

 

Tähän osioon on kerätty erilaisia esimerkkejä käytännön haasteista, joita maahanmuutto tuo työpaikoille. Haasteisiin on yritetty löytää myös ratkaisu. On hyvä muistaa, että haasteet ja työpaikat ovat erilaisia, joten ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua.

 

Kommunikointi

Monet väärinkäsitykset johtuvat yksinkertaisesti kieliongelmista. Selkokielen käyttö ja erilaiset kuvat auttavat kommunikointitilanteissa. Eräässä rakennusalan yrityksessä on käytetty apuna muita työntekijöitä: ”Jos mahdollista, niin me ollaan käytetty apuna paremmin suomea puhuvaa maanmiestä.” 

 

Täsmällisyys

Aikakäsitys vaihtelee eri kulttuureissa. Tämä saattaa aiheuttaa haasteita työaikojen noudattamisessa.

  • Isossa teollisuusyrityksessä muutamalla maahanmuuttajatyöntekijällä oli vaikeuksia noudattaa täsmällisiä työaikoja.
  • Työntekijöille kerrottiin, että on tärkeä noudattaa sovittuja työaikoja. Asia konkretisoitiin näyttämällä tuotantolinjaa, joka ei toimi, jos kaikki työntekijät eivät ole täsmällisesti paikalla.

 

Sukupuoli

Sukupuoli voi joskus aiheuttaa työyhteisössä jännitteitä.

  • Suuressa elektroniikkayrityksessä oli joidenkin miespuolisten maahanmuuttajatyöntekijöiden vaikeaa noudattaa naisesimiesten antamia tehtäviä ja ohjeita.
  • Tässä yrityksessä alettiin rekrytoinnissa ja perehdytyksessä korostamaan sitä, että naiset ja miehet ovat työpaikalla tasa-arvoisia ja että myös naiset toimivat johtajina työpaikoilla.

 

Ruoka-aineet

Ruoka-aineista ja niiden käsittelystä voi syntyä haasteita työyhteisössä.

  • Yliopistollisessa keskussairaalassa laitoshuoltajaharjoittelija kieltäytyi viemästä osastolle aamupalatarjotinta, jossa oli sianlihasta valmistettua leikkelettä.
  • Tämä tilanne ratkaistiin keskustelemalla laitoshuoltajan työn luonteesta ja eri tilanteista, joihin työpaikalla voi joutua.

 

Vaatetus

Kulttuurin mukainen pukeutuminen voi aiheuttaa työpaikoilla pulmia.

  • Siivousyrityksessä muutama maahanmuuttajatyöntekijä pukeutui pitkähihaiseen paitaan erilaisesta ohjeistuksesta huolimatta.
  • Tämä asia ratkaistiin kertomalla selkeästi, että pitkähihainen paita ei ole hygieninen siivoustilanteessa.
  • Työpaikoilla sovelletaan erilaisia käytäntöjä, joissa ei kuitenkaan tingitä työturvallisuudesta ja -hygieniasta.

 

Rukoukset työaikana

Rukoukset voivat aiheuttaa aikataulu- ja tilahaasteita työpaikoilla. Joissain yrityksissä esimerkiksi kahvitauot on varattu rukouksille.

”Me ollaan joustettu perjantairukouksille, kunhan tunnit tehdään takaisin.” (rakennusalan työnantaja)

 

← Takaisin