Lataa...

Kulttuuriryhmä yritysten monikulttuurisuustaitojen kehittämisessä

Vauhtia työllistymiseen -hankkeessa Koulutuskeskus Salpauksessa pilotoitiin uudenlaista matalan kynnyksen monikulttuurisuusasioihin perehtymistä yrityksille. Alla kuvaus hyväksi havaitusta koulutusmallista.

Salpauksen Kulttuuriryhmä

Tavoite

 • löytää uusia tapoja kuvata ja kertoa eri kulttuureista, kohteena suomalainen työelämä
 • osallistaa maahanmuuttajat itse oman kulttuurinsa välittäjiksi
 • kehittää maahanmuuttajien suomen kielen taitoa, omien mielipiteiden ja pohdiskelun sanoittamista
 • tuottaa materiaalia, joka soveltuu osaksi erilaisia monikulttuurisuuskoulutuksia

Toiminta

 • Toimintaa kevytohjasi Koulutuskeskus Salpauksen maahanmuuttajakoulutuksen ohjaava opettaja
 • Kulttuuriryhmän osallistuvat olivat kotoisin viidestä eri maasta: Romaniasta, Iranista, Ranskasta, Saksasta ja Tunisiassa
 • Osallistujat ideoivat 1,5 tunnin kulttuuriesityksen työelämälle
 • Osallistujat kokoontuivat yhteen seitsemän kertaa
 • Osallistujat haastattelivat kahdeksan eri maan kansalaisia. Haastattelut käsittelivat monia eri kulttuurin osa-alueita, kuten lasten kasvatusta ja työelämää. Haastattelut videoitiin.
 • Haastatteluista koostettiin teemoittain etenevä video (alla)
 • Video oli osa kulttuuriesitystä, lisäksi kulttuuriesitykseen sisältyi visailuosio, sekä keskustelu eri kulttuuriteemojen ympärillä >Keskustelupelikortit ja Ohje
 • Kulttuuriesitys pilotoitiin erään päiväkodin työntekijöille 17.10.

Ryhmään osallistuneen venäläisen naisen kokemuksia projektista

 

← Takaisin