Lataa...

Osaamisen tunnistamisen menetelmiä

OPH:n 2010 rahoittamassa ja Jyväskylän AMK:n toteuttamassa TOHDITKO TUNNISTAA? Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen nykytila ja kehittämishaasteet ammatillisessa peruskoulutuksessa -tutkimuksessa ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjiltä kyseltiin menetelmiä, joilla oppilaitoksissa tunnistetaan aiemmin hankittua osaamista. Lähes kaikki vastaajat ilmoittivat käyttäneensä tässä apuna tutkinto- ja työtodistuksia (97,7 % ja 94,1 %) sekä muita pätevyyden tunnustavia asiakirjoja (esim. hygieniapassia) (86,5 %). Tämän lisäksi käytetiin HOPSia (71,2 %), haastatteluita, osaamisen näyttöjä ja tenttejä (yli 50%). Noin viidennes vastaajista ilmoitti käyttäneensä oppimispäiväkirjoja, portfolioita, projektitöitä/esitelmiä/ esseitä osaamisen tunnistamisessa.
Kaikki tutkimuksenkin esiintuomat menetelmät ovat varsin hyviä, mutta miten ne toimivat tunnistettaessa maahanmuuttajan aiemmin hankittua osaamista? Kielitaito ei välttämättä riitä haastatteluun, puhumattakaan esseistä, tenteistä tms. eikä tutkintotodistuksia ja koulutustodistuksia välttämättä ole saatavilla. Vauhtia työllistymiseen -hankkeen aikana 2017 selvitettiin maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen keinoja hankeorganisaatioissa. Menetelmät ovat 2017 varsin samoja kuin yllä esitellyt, mutta haastattelut, näytöt ja jatkuva arviointi tutkintoa suoritettaessa sekä visuaaliset apuvälineet korostuvat maahanmuuttajien osalta.

Maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen menetelmiä:

  • Keskustelut, haastattelut
  • Havainnointi, jatkuva arviointi: seurataan opiskelijan käytännön työskentelyä oppilaitoksessa ja työpaikalla (mm. työnantajapalautteet)
  • Oppilaitoksessa erilaisten videoiden avulla ammattitaidon arviointia parina/ryhmässä eri näkökulmista
  • Kuvat apuna toiminnan ja osaamisen sanallistamisessa, esim. googlen kautta tai opiskelijat tuovat kuvia omista aiemmista työpaikoistaan, työtehtävistään tai käyttämistään välineistä
  • Visuopsit eli 360 oppimisympäristöt sanallistamisen tukena
  • Oppimistehtävät; oman alan/työpaikan ja työtehtävien miettimistä suhteessa omaan osaamiseen. Tuotos kuvin, videoin, puhumalla, kirjoittamalla jne.
  • Tentti, suullinen tai kirjallinen opiskelijan luku- ja kirjoitustaidosta riippuen
  • Itsearviointi (esim. osaan.fi -avulla)

Osaamisen tunnistaminen ammatillisessa tutkinnossa:

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen järjestäminen

MyOppis-hankkeessa tuotettu ideapaketti koulutuksen järjestäjälle. Sisältää ajatuksia opintojen henkilökohtaistamisesta, osaamisen tunnistamisesta, opintojen aikaisesta ohjauksesta ja lisäohjauksesta näytön suorittamisessa.

Ideoita koulutuksen järjestäjälle

 
← Takaisin