Lataa...

Kiinteistöpalvelualan tutkinnon suorittaminen

 

Esittely kiinteistöpalvelualasta ammattina (Prezi)

  • Tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille urasuunnittelun tueksi, mutta soveltuu myös suomea toisena kielenään puhuville.

 

Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen – selkokielinen ohje_malli

  • Malli tutkinnonosan selkokielistämiseen.

 

Kiinteistöpalveluiden urapolku

  • Visuaalinen kuvaus (jpg) kiinteistöpalvelualan mahdollisuuksista opiskelijalle.

 

Työelämätaitokortit

  • Käyttökelpoisia työelämätaitokortteja voi käyttää opetuksen tukena työelämässä tarvittavia taitoja harjoiteltaessa.

 

← Takaisin